ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะฯ เนื่องใน“วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ”

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนโยธี พระราม 6

วันที่ 18 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องใน “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซอยโยธี ถนนพระราม 6

1
2
3
4
5
6
สื่อสารองค์กร