กิจกรรมรณรงค์เขตปลอดบุหรี่ ณ เกาะพญาไท

กิจกรรมรณรงค์เขตปลอดบุหรี่ ณ เกาะพญาไท อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เขตปลอดบุหรี่ ณ เกาะพญาไท อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมีว่าที่ร้อยตรี สรวุฒิ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการเขตราชเทวี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์เขตปลอดบุหรี่ และนางประภัสสร จำนงบุตร หัวหน้าสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ความเป็นมาในการจัดกิจกรรมฯ ภายในงานมีบูธจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษาเข้าร่วมการรณรงค์ฯ ดังกล่าว ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนบริเวณพญาไท เป็นจำนวนมาก

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
สื่อสารองค์กร