สมาชิกภาคีเครือข่ายเยี่ยมชมวัดพระแก้วและร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับสมาชิกจากภาคีเครือข่าย APACPH โดยนำเข้าเยี่ยมชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) จากนั้น เป็นงานเลี้ยงต้อนรับ Welcome dinner ล่องเรือในแม่น้ำเจ้าพระยากับ White Orchid River Cruise

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร