พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระราชกรณียกิจที่เป็นคุณประโยชน์กับประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชวังพญาไท

1
2
3
4
5
6
7
8
9
ระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร