พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี ถวายพวงมาลัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้น ทีมบริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมร้องเพลง "พ่อแห่งแผ่นดิน" และร่วมกิจกรรม "ทำความดี ตามรอยพ่อ" สืบสานพระราชปณิธาน ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร