3 คณะ ร่วมเดินรณรงค์วันต่อต้านการทุจริตสากล

ผู้บริหาร และบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมโครงการวันต่อต้านการทุจริตสากล (MU International Anti - Corruption Day) ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานวันต่อต้านการทุจริตสากล โดยมี รองศาสาตราจารย์ นายแพทย์ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล รองคณบดีฝ่ายคลังและทรัพยากรบุคคล รักษาการแทนคณบดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ จากนั้น ผู้บริหาร 3 คณะ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต (MU International Anti-Corruption Day) กิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตสากล และถ่ายภาพหมู่ ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ต่อด้วยการเดินขบวนรณรงค์โดยออกจากลานพระรานุสาวรีย์ฯ ผ่านคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ถ่ายภาพหมู่เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ บริเวณวงเวียนหน้าโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน และเดินรณรงค์ต่อไปยังคณะทันตแพทยศาสตร์ ถ่ายภาพหมู่เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ บริเวณน้ำพุโถงชั้น 1 ในการนี้ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กล่าวขอบคุณ ผู้บริหารและบุคลากรทั้ง 3 คณะ ในการเดินรณรงค์วันต่อต้านการทุจริตสากล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร