ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ สมุทรปราการ1

ตรวจสุขภาพฯ เป็นวันที่ 2

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 หน่วยออกตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอุดมพร จุลฤกษ์ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์ และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศุภชัย ปิติกุลตัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้บริการออกตรวจสุขภาพแก่ข้าราชการครู และข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ ในพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พื้นที่ 1 สมุทรปราการ ณ สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2562

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร