ตรวจสุขภาพ ณ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองฯ สมุทรปราการ

วันที่ 16 ธันวาคม 2562

หน่วยออกตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอุดมพร จุลฤกษ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้บริการออกตรวจสุขภาพแก่ข้าราชการครู ในโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร