ตรวจสุขภาพ ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1

วันที่ 17 ธันวาคม 2562

หน่วยออกตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการออกตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร