ตักบาตรเนื่องในปีใหม่ และงานเลี้ยง"Green U Party แฮปปี้...ปีหนู"

วันที่ 20 ธันวาคม 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี สุราฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ร่วมจัดพิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสาร อาหารแห้ง) พระภิกษุสามเณร จำนวน 29 รูป ณ บริเวณถนนด้านข้างอาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา คณะสาธารณสุขศาสตร์ จากนั้นคณะผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีสักการะศาลพระภูมิชัยมงคล และถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ฯ ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้น เป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ "Green U Party 2020 แฮปปี้...ปีหนู" โดยคณบดีเป็นประธานเปิดงาน พร้อมอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 แก่บุคลากร โดยภายในงานมีการแสดงจากบุคลากรใหม่ การจับสลากของขวัญ และกิจกรรมสังสรรค์ บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน ณ ห้องประชุมเฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร