พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563

วันที่ 27 ธันวาคม 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสาร อาหารแห้ง) พระสงฆ์ และสามเณร จำนวน 63 รูป จากวัดมหาสวัสดิ์ เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2563 โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรจากส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร