คณบดีพบหัวหน้างาน

วันที่ 3 มกราคม 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมทีมบริหาร พบหัวหน้างาน สำนักงานคณบดี โดยมอบนโยบายและแนวทางสำหรับการทำงานในศักราชใหม่ เพื่่อช่วยผลักดันให้เกิดประสิทธิภาพของการทำงานที่ดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร