ออกตรวจสุขภาพ ณ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อ.สามพราน จ.นครปฐม

วันที่ 7 มกราคม 2563

หน่วยออกตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ออกตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ให้กับข้าราชการและลูกจ้างโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา โดยมีจำนวนผู้มารับบริการทั้งสิ้นประมาณ 143 คน ณ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร