ร่วมพิธีลงนามบันทึก1.jpgร่วมพิธีลงนามบันทึก2.jpgร่วมพิธีลงนามบันทึก3.jpg