พิธีลงนามข้อตกลง1.jpgพิธีลงนามข้อตกลง2.jpgพิธีลงนามข้อตกลง3.jpgพิธีลงนามข้อตกลง4.jpgพิธีลงนามข้อตกลง5.jpgพิธีลงนามข้อตกลง6.jpg