ร่วมพิธีวางพานพุ่ม1.jpgร่วมพิธีวางพานพุ่ม5.jpgร่วมพิธีวางพานพุ่ม3.jpgร่วมพิธีวางพานพุ่ม4.jpgร่วมพิธีวางพานพุ่ม2.jpg