พิธีเปิดใช้ลิฟต์1.jpgพิธีเปิดใช้ลิฟต์2.jpgพิธีเปิดใช้ลิฟต์3.jpgพิธีเปิดใช้ลิฟต์4.jpgพิธีเปิดใช้ลิฟต์5.jpgพิธีเปิดใช้ลิฟต์6.jpgพิธีเปิดใช้ลิฟต์7.jpgพิธีเปิดใช้ลิฟต์8.jpgพิธีเปิดใช้ลิฟต์9.jpgพิธีเปิดใช้ลิฟต์10.jpgพิธีเปิดใช้ลิฟต์11.jpg