ลงนามบันทึกข้อตกลง1.jpgลงนามบันทึกข้อตกลง2.jpgลงนามบันทึกข้อตกลง3.jpgลงนามบันทึกข้อตกลง4.jpgลงนามบันทึกข้อตกลง5.jpgลงนามบันทึกข้อตกลง6.jpgลงนามบันทึกข้อตกลง7.jpgลงนามบันทึกข้อตกลง8.jpgลงนามบันทึกข้อตกลง9.jpgลงนามบันทึกข้อตกลง10.jpgลงนามบันทึกข้อตกลง11.jpgลงนามบันทึกข้อตกลง12.jpg