ประชุมหารืองานวิจัยด้านสาธารณสุขกับUniversity of Southern Queensland

วันที่ 22 เมษายน 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ นักวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ และ เจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล หารือด้านงานวิจัยด้านสาธารณสุข ร่วมกับ คณะผู้แทนจาก University of Southern Queensland นำโดย Ms. Guie Hartney, Director, International Relations and Global Partnerships จาก University of Southern Queensland เครือรัฐออสเตรเลีย นักวิจัยจากทั้ง 2 มหาวิทยาลัย ได้หารือ 3 กลุ่มย่อย ได้แก่ เทคโนโลยีด้านสุขภาพและสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ อาชีวอนามัย และ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข เพื่อร่วมมือในงานวิจัย การร่วมหาแหล่งเงินทุนสำหรับทำวิจัย Cotutelle Ph.D. และการจัดทำหลักสูตรร่วมในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัดอันดับจาก Times Higher Education (THE) Impact Rankings 2021 เป็นอันดับที่ 7 ของโลกทางด้าน Sustainable Development Goals (SDGs) ในสาขาการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

ประชุมหารือ1
ประชุมหารือ2
ประชุมหารือ3
ประชุมหารือ4
ประชุมหารือ5
ประชุมหารือ6
ประชุมหารือ7
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10