การอบรมหัวข้อ "Communication-based health care in the context of COVID-19"

วันที่ 28 เมษายน 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ แก้วบุญชู รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย และทีมคณาจารย์ Global Health Academic ร่วมรับฟังนักศึกษาระดับปริญญาตรี - ระดับบัณฑิตศึกษา (นานาชาติ) ที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรม “Global Health Education Program 2021 - 2022” ภายใต้การอบรม “Faculty of Public Health, Mahidol University, Thailand & Health & Global Policy Institute, Japan Migrant Health in Urban Communities” โดยนักศึกษา Group Work B อภิปรายเกี่ยวกับความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ "Community Health" วิทยากรโดย Professor Myo Nyein Aung, Juntendo University จากนั้นเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับหัวข้อ "Communiction-based health care in the context of the COVID-19 pandemic" โดยนักศึกษา Group Work A, B, C, D, E ในการนี้ Ms. Eri Yoshimura, Senior Manager, HGPI Mr. Joji Sugawara, Senior Associate, HGPI เข้าร่วมรับฟังในกิจกรรมฯ ดังกล่าว ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting

Creator: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

179765159 1409512766066710 4026791522625139099 n
179279744 1409512806066706 2756246665117942670 n
179397615 1409513746066612 7782917374832927468 n
179289952 1409513109400009 8025587329788103505 n
179529819 1409512879400032 6161893448966517535 n
178862931 1409513752733278 3311328312965249201 n
179295705 1409513602733293 8442468465919372303 n
179295705 1409513486066638 6718255768653389888 n
179565146 1409513279399992 5040993586118014222 n
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10