คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมสร้างความปลอดภัย ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจกรรมพิเศษ ร่วมรับมอบการสนับสนุนการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ จาก คุณพงศ์พรหม ยามะรัต บริษัท JMC ภาคีย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี เพื่อสร้างความปลอดภัย และป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 บริเวณโรงอาหาร ตลาดนัด และอาคารเรียน ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Creator: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

ป้องกันการแพร่ระบาด1
ป้องกันการแพร่ระบาด2
ป้องกันการแพร่ระบาด3
ป้องกันการแพร่ระบาด4
ป้องกันการแพร่ระบาด5
ป้องกันการแพร่ระบาด6
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10