กิจกรรมป้องกัน ควบคุม ส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร ลงพื้นที่ร่วมกับ นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตราชเทวี นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้อำนวยการเขตพญาไท  และคุณน้ำฝน ประโพธิ์ศรี จากองค์กรย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ฐานะประธาน ศบค. ระดับเขต ในการลงพื้นที่ชุมชนซอยสวนเงิน และชุมชนวัดมะกอก เพื่อประสานกับประธานและแกนนำชุมชน เพื่อค้นหาความต้องการประเมินความเสี่ยง และให้การสนับสนุนกิจกรรมการป้องกัน ควบคุม และส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19

ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-191
ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-192
ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-193
ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-194
ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-195
ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-196
ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-197
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10