ผู้บริหารรับมอบผลิตภัณฑ์ป้องกันเชื้อในการสนับสนุนกิจกรรมป้องกันโควิด-19

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหาร ได้รับมอบผลิตภัณฑ์ป้องกันเชื้อจาก คุณพรเทพ เจียรวนนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ คุณอณิมา ทัศจันทร์ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายสื่อสารองค์กร และ สุนิสา ถาวรวงศ์สกุล External Communication บริษัท เจียไต๋ จำกัด ในการร่วมสนับสนุนกิจกรรมป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในชุมชนของเขตพญาไท และเขตราชเทวี ภายใต้โครงการเขตสุขภาพของย่านนวัตกรรมโยธี ณ บริเวณโถง ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้บริหารรับมอบผลิตภัณฑ์1
ผู้บริหารรับมอบผลิตภัณฑ์2
ผู้บริหารรับมอบผลิตภัณฑ์3
ผู้บริหารรับมอบผลิตภัณฑ์4
ผู้บริหารรับมอบผลิตภัณฑ์5
ผู้บริหารรับมอบผลิตภัณฑ์6
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10