ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อประเมินและลดจุดเสี่ยง ป้องกันการแพร่กระจายโรค

วันที่ 9 พฤษภาคม 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยอาจารย์จุฑาทิพย์ คงปั้น ภาควิชาอนามัยชุมชน และผู้ช่วยอาจารย์อนุชิต วรกา ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับแจ้งจากชุมชนเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ชุมชนวัดมะกอกส่วนหน้า ชุมชนวัดมะกอกส่วนกลาง เพื่อประเมินจุดเสี่ยง และความเป็นไปได้ของการลดความเสี่ยง รวมถึงการป้องกันการแพร่กระจายของโรค ซึ่งเป็นการเสริมพลังอำนาจแกนนำ ให้กำลังใจ สำหรับผู้ถูกกักตัว พร้อมหารือแนวทางการป้องกัน ควบคุม ส่งเสริมสุขภาพ และมอบผลิตภัณฑ์ป้องกันเชื้อในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19

ลงพื้นที่ชุมชน1
ลงพื้นที่ชุมชน2
ลงพื้นที่ชุมชน3
ลงพื้นที่ชุมชน4
ลงพื้นที่ชุมชน5
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10