การบรรยาย "Health Technology" ในกิจกรรม G-HEP 2021-2022

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ แก้วบุญชู รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย พร้อมด้วยทีมคณาจารย์ Global Health Academic และนักศึกษาระดับปริญญาตรี - ระดับบัณฑิตศึกษา (นานาชาติ) เข้าร่วมฟังบรรยาย หัวข้อ “Health Technology” โดยวิทยากร Dr.Yujiro Maeda, D.D.S, Ph.D. (Co-fouder, Premo Partner Inc Director, Department of Biodesign The University of Tokyo Hospital) ในกิจกรรม “Global Health Education Program 2021 - 2022” ภายใต้การอบรม “Faculty of Public Health, Mahidol University, Thailand & Health & Global Policy Institute, Japan Migrant Health in Urban Communities” ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meetings Global Health Course between Health and Global Policy Institute- Japan and the Faculty of Public Health, Mahidol University.

Health Technology1
Health Technology2
Health Technology3
Health Technology4
Health Technology5
Health Technology6
Health Technology7
Health Technology8
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10