ลงพื้นที่ชุมชนในการหารือการปรับพื้นที่ และการถ่ายเทอากาศในชุมชน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคุณอดิเรก แสงใสแก้ว เลขาธิการสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ร่วมลงพื้นที่ชุมชนวัดมะกอกส่วนหน้า เพื่อประเมินจุดเสี่ยงและกลุ่มเสี่ยง พร้อมหารือกลุ่มเสี่ยงในการปรับพื้นที่ภายในบ้าน และภายในชุมชน ให้มีการระบายอากาศและถ่ายเทได้ดีขึ้น พร้อมสร้างการตัดสินใจในการวางแผนลดความเสี่ยงภายในบ้านและมอบชุดผลิตภัณฑ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19

ลงพื้นที่ชุมชน1
ลงพื้นที่ชุมชน2
ลงพื้นที่ชุมชน3
ลงพื้นที่ชุมชน4
ลงพื้นที่ชุมชน5
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10