คณะสาธารณสุขศาสตร์มอบหน้ากาก-และจลแอลกอฮอล์ ให้แก่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มอบหน้ากากอนามัย 280 กล่อง และแอลกอฮอล์เจล 20 แกลลอน เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้แก่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ โดยมีผู้แทนจากโรงพยาบาลราชทัณฑ์รับมอบ ณ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

ทัณฑสถาน1
ทัณฑสถาน2
ทัณฑสถาน3
ทัณฑสถาน4
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10