อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา ให้สัมภาษณ์ "สารสำคัญในใบชา" และ "เทโลเมียร์"

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกราช บำรุงพืชน์ ชมรมโภชนมหิดล ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บันทึกเทปสัมภาษณ์ประเด็นเกี่ยวกับ “สารสำคัญในใบชา” ที่ทำให้การดื่มชามีประโยชน์ต่อสุขภาพ และประเด็น “เทโลเมียร์” ความลับของการชะลอวัย ณ บริเวณโถง ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สัมภาษณ์โดย คุณศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์ ผู้ดำเนินรายการ และทีมงานจาก “รายการชีวิตชีวา” รายการที่นำเสนอสาระเพื่อการดูแลสุขภาพ ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 05.35 – 06.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 HD ช่อง 33

ให้สัมภาษณ์ 1
ให้สัมภาษณ์ 2
ให้สัมภาษณ์ 3
ให้สัมภาษณ์ 4
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10