ลงพื้นที่ชุมชน โดยมีแนะแนวทางพร้อมตรวจปูพรมและเฝ้าระวังผู้มีความเสี่ยง

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญารัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณาจารย์ และบุคลากร ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงพื้นที่ชุมชนวัดมะกอกกลางสวน เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการเข้าร่วมการตรวจปูพรมและการติดตามผู้มีความเสี่ยงสูง เพื่อเฝ้าระวังและรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในพื้นที่ชุมชน พร้อมมอบหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19

ลงพื้นที่ชุมชน1
ลงพื้นที่ชุมชน2
ลงพื้นที่ชุมชน3
ลงพื้นที่ชุมชน4
ลงพื้นที่ชุมชน5
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10