คณบดีลงชุมชนในทำแผนพื้นที่เสี่ยงเพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่ชุมชนปลอดภัย

วันที่ 22 พฤษภาคม 2564

รองศาสตรจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา ศิริ หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา อาจารย์ ดร.จิราลักษณ์ นนทารักษ์ และคุณน้ำใส พยัคภาพ นำทีมแม่บ้านบริษัทอินเตอร์คลีนนิ่งซัพพลายส์ จำกัด ซึ่งเป็นชาวชุมชนวัดมะกอกส่วนหน้า วัดมะกอกส่วนกลาง และสุขสวัสดิ์ เพื่อค้นหาทุนมนุษย์ ระบุจุดเสี่ยง เยี่ยมผู้กักตัว และสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เจ้าของบ้านเช่า เจ้าของธุรกิจ แคมป์ก่อสร้าง ตลอดจน ชาวต่างด้าว ทั้ง กัมพูชา และพม่าในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ทีมแม่บ้าน ยังช่วยทำแผนที่จุดเสี่ยงภายในบ้านเช่า เพื่อพัฒนาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยต้นแบบต่อไป

ลงชุมชน1
ลงชุมชน2
ลงชุมชน3
ลงชุมชน4
ลงชุมชน5
ลงชุมชน6
ลงชุมชน7
ลงชุมชน8
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10