การแสดงวิสัยทัศน์ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564

สภาอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในการนี้รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล รองศาสตราจารย์ ดร.เรวดี จงสุวัฒน์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ นำเสนอนโยบายและแนวทางพัฒนาคณะ โดยมีคณาจารย์ และบุคลากรให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings

การแสดงวิสัยทัศน์1
การแสดงวิสัยทัศน์2
การแสดงวิสัยทัศน์3
การแสดงวิสัยทัศน์4
การแสดงวิสัยทัศน์5
การแสดงวิสัยทัศน์6
การแสดงวิสัยทัศน์7
การแสดงวิสัยทัศน์8
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10