วันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบรอบ 74 ปี

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยทีมบริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 74 ปี ภายในงานมีพิธีสักการะศาลพระภูมิชัยมงคล และถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างตามนโยบายมหาวิทยาลัยมหิดล

วันคล้ายวันสถาปนาคณะ1
วันคล้ายวันสถาปนาคณะ2
วันคล้ายวันสถาปนาคณะ3
วันคล้ายวันสถาปนาคณะ4
วันคล้ายวันสถาปนาคณะ5
วันคล้ายวันสถาปนาคณะ6
วันคล้ายวันสถาปนาคณะ7
วันคล้ายวันสถาปนาคณะ8
วันคล้ายวันสถาปนาคณะ9
วันคล้ายวันสถาปนาคณะ10
วันคล้ายวันสถาปนาคณะ11
วันคล้ายวันสถาปนาคณะ12
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10