คณบดีรับมอบหน้ากาก KN95 และเจลแอลกอฮอล์ป้องกันโควิด-19

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมบริหาร รับมอบหน้ากาก KN95 และเจลแอลกอฮอล์ จากทีมผู้แทนศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ในการร่วมสนับสนุนกิจกรรมป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในชุมชนของเขตพญาไทและเขตราชเทวี ภายใต้โครงการเขตสุขภาพของย่านนวัตกรรมโยธี ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รับมอบหน้ากาก KN951
รับมอบหน้ากาก KN952
รับมอบหน้ากาก KN953
รับมอบหน้ากาก KN954
รับมอบหน้ากาก KN955
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10