คณะสาธารณสุขศาสตร์รับมอบผลิตภัณฑ์ป้องกันโควิด-19 จากองค์การเภสัชกรรม

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหาร รับมอบอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 จากองค์การเภสัชกรรม โดยมีเภสัชกรหญิงวีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม พร้อมด้วยคุณวิชาญ ปล้องไหม ผู้อำนวยการกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน องค์การเภสัชกรรมและคณะ เป็นผู้มอบอุปกรณ์การป้องกันฯ ณ บริเวณโถงชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งองค์การเภสัชกรรม ได้สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันCOVID-19 ให้กับชุมชนรอบพื้นที่องค์การเภสัชกรรม (พระราม6) โดยมี หน้ากากอนามัยจำนวน 74,000 ชิ้น (1,480 กล่อง)  แอลกอฮอล์เจลล้างมือ 50 g จำนวน 5,000 หลอด  และแอลกอฮอล์เจลล้างมือ 350 g จำนวน 450 ขวด

รับมอบผลิตภัณฑ์1
รับมอบผลิตภัณฑ์2
รับมอบผลิตภัณฑ์3
รับมอบผลิตภัณฑ์4
รับมอบผลิตภัณฑ์5
รับมอบผลิตภัณฑ์6
รับมอบผลิตภัณฑ์7
รับมอบผลิตภัณฑ์8
รับมอบผลิตภัณฑ์9
รับมอบผลิตภัณฑ์10
รับมอบผลิตภัณฑ์11
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10