ทีมงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ลงชุมชนเพื่อร่วมสร้างความตระหนักในการป้องกันโควิด-19

วันที่ 29 พฤษภาคม 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย คุณอดิเรก แสงใสแก้ว เลขาธิการสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา ศิริ หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา อาจารย์ ดร.จิราลักษณ์ นนทารักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาระบาดวิทยา นักศึกษาปริญญาเอก สาขาระบาดวิทยา และทีมแม่บ้าน บริษัท อินเตอร์คลีนนิ่งซัพพลายส์ จำกัด ที่เป็นจิตอาสาละแวกบ้านในชุมชนวัดมะกอก ร่วมลงพื้นที่ชุมชนวัดมะกอกส่วนหน้า ส่วนกลาง สุขสวัสดิ์ และหน้าวัดมะกอก เพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกันโควิดและลดความเสี่ยง โดยได้นมัสการเจ้าอาวาสวัดมะกอก และได้รับความเมตตาจากท่านในการเชื่อมโยงกับคนในชุมชนเพิ่มขึ้น ตลอดจนหาหนทางการป้องกันให้พระภิกษุในช่วงเวลาที่ต้องปฏิบัติศาสนกิจ นอกจากนี้ ทีมงานยังมีการสนับสนุนให้กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ของแคมป์ก่อสร้าง ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมของคนงานก่อสร้างที่เป็นต่างชาติ ในการป้องกันตนเองในกระบวนการทำงานหน้าที่ต่าง ๆ เช่น ผสมปูน แบกปูน สุดท้ายคือการเยี่ยมแกนนำหอพัก คนไข้โรคเรื้อรัง พร้อมมอบผลิตภัณฑ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 โดยวันนี้เป็นครั้งแรกที่ทดลองใช้ระบบกำกับติดตามของบริจาค ตามที่ บริษัท JMC ได้ให้คำแนะนำ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา บุญธรรม และ คุณสุนันทา ไตรภพ ร่วมกันพัฒนาขึ้น ถือเป็นการริเริ่มระบบการสร้างงาน ลดความเหลื่อมล้ำอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งเป็นเป้าหมายของงานสาธารณสุขอีกด้วย

ลงชุมชน1
ลงชุมชน2
ลงชุมชน3
ลงชุมชน4
ลงชุมชน5
ลงชุมชน6
ลงชุมชน7
ลงชุมชน8
ลงชุมชน9
ลงชุมชน10
ลงชุมชน11
ลงชุมชน12
ลงชุมชน13
ลงชุมชน14
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10