ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "มาตรการการจัดการแคมป์แรงงานก่อสร้างในสถานการณ์โควิด-19"

วันที่ 4 มิถุนายน 2564

รองศาสตราจารย์ ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนา เปิดแนวคิดวิธีจัดการ “แคมป์แรงงานก่อสร้าง” ในช่วงโควิด-19 รอบ 3 เพื่อสร้างความปลอดภัย พร้อมรับมือกับโรคระบาดอย่างเท่าเทียม ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในแวดวงสาธารณสุข ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "มาตรการการจัดการแคมป์แรงงานก่อสร้างในสถานการณ์โควิด-19 อย่างมีส่วนร่วม EP.2 : ปฏิบัติการสร้างความร่วมมือฝ่าวิกฤตโควิด-19" โดยมี 3 ประเด็นสำคัญ คือ มาตรการภาครัฐร่วมเอกชน การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ในแคมป์แรงงาน และภาพพึงประสงค์การจัดการแคมป์แรงงานปลอดภัยจากโควิด-19 ดำเนินรายการโดย นายแพทย์สมชาย พีระปกรณ์ ประธานอนุกรรมการวิชาการ สมัชชา สุขภาพแห่งชาติ และคุณอดิเรก แสงใสแก้ว อุปนายกและเลขาธิการสมาคม อสังหาริมทรัพย์ไทย จัดโดย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meetings

สัมมนา1
สัมมนา2
สัมมนา3
สัมมนา4
สัมมนา5
สัมมนา6
สัมมนา7
สัมมนา8
สัมมนา9
สัมมนา10
สัมมนา11
สัมมนา12
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10