รับผิดชอบสังคม ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ด้วยการเข้ารับการฉีดวัคซีน
วันที่ 10 มิถุนายน 2564คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมรับผิดชอบสังคมในการป้องกันการระบาดโควิด-19 โดยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อโอกาสสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ระหว่างวันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2564 ณ จุดฉีดวัคซีนของมหาวิทยาลัยมหิดล

Creator: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

รับผิดชอบสังคม1
รับผิดชอบสังคม2
รับผิดชอบสังคม3
รับผิดชอบสังคม4
รับผิดชอบสังคม5
รับผิดชอบสังคม6
รับผิดชอบสังคม7
รับผิดชอบสังคม8
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10