ต้อนรับผู้แทน บจก.ทริส คอร์ปอเรชั่น เพื่อปรึกษาการประเมินส่วนงาน

วันที่ 11 มิถุนายน 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมบริหาร ต้อนรับผู้แทนจากบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ปรึกษาในการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการติดตามและประเมินผล ยังที่ตั้งส่วนงาน (Site Visit) ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings

Creator: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

ต้อนรับผู้แทน1
ต้อนรับผู้แทน2
ต้อนรับผู้แทน3
198902444 1439841209700532 2175830256026513811 n
ต้อนรับผู้แทน4
ต้อนรับผู้แทน5
ต้อนรับผู้แทน6
ต้อนรับผู้แทน7
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10