ให้สัมภาษณ์ในประเด็น 4 ปรสิตร้ายเจาะสมอง และ9 วิธีปฐมพยาบาลที่คนมักเข้าใจผิด

วันที่ 24 มิถุนายน 2564

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ “4 ปรสิตร้ายเจาะสมอง” และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ รวิวรกุล อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ “9 วิธีการปฐมพยาบาลที่คนมักเข้าใจผิด” ผ่านทางรายการ "ชัวร์ก่อนแชร์" ออกอากาศทุกวัน ในช่วงข่าวค่ำ ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD โดยมีคุณพีรพล อนุตรโสตถิ์ เป็นพิธีกรรายการฯ โดยทีมงานบันทึกเทปสัมภาษณ์ ณ บริเวณโถงชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Creator: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

ให้สัมภาษณ์1
ให้สัมภาษณ์2
ให้สัมภาษณ์3
ให้สัมภาษณ์4
ให้สัมภาษณ์5
ให้สัมภาษณ์6
ให้สัมภาษณ์7
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10