ตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ในชุมชนย่านนวัตกรรมโยธี

วันที่ 26 มิถุนายน 2564

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ องค์กรในย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี จัดให้มีการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์ ให้แก่ชาวชุมชนในย่านนวัตกรรมโยธี ชุมชนหน้าวัดมะกอก วัดมะกอกส่วนหน้า ส่วนกลาง สุขสวัสดิ์ สวนเงินเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาด และควบคุมโรคโควิด-19 ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการตรวจคัดกรองให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโดยการวัดไข้ สวมหน้ากากอนามัย คัดกรองประวัติสุขภาพ และรักษาระยะห่าง ณ วัดอภัยทายาราม (วัดมะกอก) กรุงเทพมหานคร

Creator: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

ตรวจคัดกรอง1
ตรวจคัดกรอง2
ตรวจคัดกรอง3
ตรวจคัดกรอง4
ตรวจคัดกรอง5
ตรวจคัดกรอง6
ตรวจคัดกรอง7
ตรวจคัดกรอง8
ตรวจคัดกรอง9
ตรวจคัดกรอง10
ตรวจคัดกรอง11
ตรวจคัดกรอง12
ตรวจคัดกรอง13
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10