ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๔ รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยทีมบริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรฯ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

Creator: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร1
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร2
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร3
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร4
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร5
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร6
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร7
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร8
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร9
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10