ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัยฯ ประจำปี 2564

วันที่ 29 มิถุนายน 2564

รองศาสตราจารย์ธราดล เก่งการพานิช รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการ "สถานศึกษาปลอดภัย" จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 5 ประจำปี 2564 ในการเข้าเยี่ยมสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Creator: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

ต้อนรับคณะกรรมการ1
ต้อนรับคณะกรรมการ2
ต้อนรับคณะกรรมการ3
ต้อนรับคณะกรรมการ4
ต้อนรับคณะกรรมการ5
ต้อนรับคณะกรรมการ6
ต้อนรับคณะกรรมการ7
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10