บันทึกเทปสัมภาษณ์เรื่อง "ประโยชน์ของการรับประทานเม็ดมะละกอ"

วันที่ 6 สิงหาคม 2564

อาจารย์ ดร.จิรายุ หลายนามเพ็ชร อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สัมภาษณ์ในประเด็นทางด้านโภชนาการเรื่อง "ประโยชน์ของการรับประทานเม็ดมะละกอ" กับรายการ "ชัวร์ก่อนแชร์" ออกอากาศทุกวัน ในช่วงข่าวค่ำ ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD โดยมีคุณพีรพล อนุตรโสตถิ์ เป็นพิธีกรรายการฯ ซึ่งทางทีมงานบันทึกเทปสัมภาษณ์ผ่านทางระบบออนไลน์ Streamyard

Creator : ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

บันทึกเทปสัมภาษณ์1
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10