ร่วมพิธีเปิดประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 14

วันที่ 9 สิงหาคม 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะที่ปรึกษาการจัดประชุมฯ  เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 9 - 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ในหัวข้อ “ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 สู่ทศวรรษแห่งการปฏิรูประบบสุขภาพ” Beyond COVID - 19 Crisis: A Decade of Health Transformation จัดโดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิด ประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 14 จัดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการจัดทำ การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ ดูแล ควบคุม และลดโอกาสการแพร่เชื้อโควิด-19 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างความร่วมมือด้านการทำงานระหว่างภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยมีแพทย์ พยาบาล นักวิชาการ องค์กรด้านสุขภาพ องค์กรด้านการศึกษา และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับชมรับฟังการประชุมวิชาการฯ ทาง เพจ facebook กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting

Creator: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

พิธีเปิดประชุมวิชาการ1
พิธีเปิดประชุมวิชาการ2
พิธีเปิดประชุมวิชาการ3
พิธีเปิดประชุมวิชาการ4
พิธีเปิดประชุมวิชาการ5
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10