พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 11 สิงหาคม 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา 12 สิงหาคม 2564 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ และแสดงความจงรักภักดี โดยมีทีมบริหาร และผู้แทนบุคลากร เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยคณบดีได้มอบต้นฟ้าทะลายโจรให้แก่ผู้แทนบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อร่วมส่งเสริมการเพาะปลูกพืชสมุนไพรไทย และเพื่อใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรต่อไป

Creator: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

พิธีถวายพระพรชัยมงคล 1
พิธีถวายพระพรชัยมงคล 2
พิธีถวายพระพรชัยมงคล 3
พิธีถวายพระพรชัยมงคล 4
พิธีถวายพระพรชัยมงคล 5
พิธีถวายพระพรชัยมงคล 6
พิธีถวายพระพรชัยมงคล 7
พิธีถวายพระพรชัยมงคล 8
พิธีถวายพระพรชัยมงคล 9
พิธีถวายพระพรชัยมงคล 10
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10