คณะสาธารณสุขศาสตร์รับมอบชุดอุปกรณ์การแพทย์เพื่อใช้ปฏิบัติงานเฝ้าระวังโควิดในชุมชน
วันที่ 18 สิงหาคม 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมบริหาร รับมอบชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังและควบคุมโรคโควิด-19 ในชุมชนโดยมี ที่วัดความดันโลหิต ที่วัดไข้ และที่วัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน 2 ชุด จากคุณธิติมา ล้อมลังกา และกลุ่มเพื่อน ในการนี้ อาจารย์ ดร.จิราลักษณ์ นนทารักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาระบาดวิทยา และคุณฐิติภัทร มงคลชู เป็นผู้แทนมอบชุดอุปกรณ์ฯ ดังกล่าว ณ บริเวณโถงชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดทำโดย

ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

234883632 1487895041561815 253196535952969045 n
233090868 1487895061561813 4441784517318775465 n
231778946 1487895114895141 6650984710601101296 n
234387453 1487895134895139 8202935822752626517 n
229244224 1487895198228466 3808612279704248372 n
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10