ทีมอาสาคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดชุดปันสุข ต้านภัยโควิด

วันที่ 22 สิงหาคม 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา ศิริ หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา ผู้ช่วยอาจารย์ จุฑาทิพย์ คงปั้น ภาควิชาอนามัยชุมชน และคุณวไลพร โต๊ะม๊ะ หัวหน้าแผนกบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม องค์การเภสัชกรรม ร่วมกับประชาชนทีมจิตอาสาชุมชนหน้าวัดมะกอก ร่วมผนึกกำลังช่วยกันจัดชุดข้าวสารอาหารแห้งและของใช้จำเป็นต่อการดำรงชีพ ในโครงการ GPO ปันสุข ต้านภัยโควิด จำนวน 341 ชุด เพื่อเตรียมมอบให้กับครอบครัวผู้ป่วยติดเตียง ผู้ถูกกักตัว และผู้ว่างงาน ในชุมชนรอบวัดมะกอกและชุมชนบ้านครัว ในการนี้ได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าอาวาสวัดอภัยทายาราม (วัดมะกอก) ในการอำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่ในการจัดและจัดเก็บชุดปันสุขดังกล่าว

จัดทำโดย ดร.กัญณัฏฐ์ เทพสุด

ทีมอาสา1
ทีมอาสา2
ทีมอาสา3
ทีมอาสา4
ทีมอาสา5
ทีมอาสา6
ทีมอาสา7
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10