คณะมอบถุงปันสุขพร้อมถุงอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้ชุมชนรอบวัดมะกอกและชุมชนบ้านครัว
วันที่ 25 สิงหาคม 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา ศิริ หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา นางนภาพร ม่วงสกุล เลขานุการคณะ สำนักงานคณบดี และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ องค์การเภสัชกรรม โดย คุณวิชาญ ปล้องไหม ผู้อำนวยการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน คุณวไลพร โต๊ะม๊ะ หัวหน้าแผนกบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และคุณพิสิฐพงศ์ ธรรมบำรุง หัวหน้าแผนงานประชาสัมพันธ์ ร่วมส่งมอบถุงยังชีพของโครงการ GPO ปันสุข ต้านภัยโควิด พร้อมด้วยถุงชุดอุปกรณ์ป้องกันโควิดของคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยถวายให้วัดอภัยทายาราม (วัดมะกอก) และมอบให้ผู้นำชุมชนรอบวัดมะกอก และชุมชนบ้านครัว เพื่อให้ผู้นำชุมชนไปแจกจ่ายให้กับครอบครัวผู้ป่วยติดเตียง ผู้ว่างงาน และผู้ถูกกักตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19จัดทำโดย ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

มอบถุงปันสุข1
มอบถุงปันสุข2
มอบถุงปันสุข3
มอบถุงปันสุข4
มอบถุงปันสุข5
มอบถุงปันสุข6
มอบถุงปันสุข7
มอบถุงปันสุข8
มอบถุงปันสุข9
มอบถุงปันสุข10
มอบถุงปันสุข11
มอบถุงปันสุข12
มอบถุงปันสุข13
มอบถุงปันสุข14
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10