ยื่นหนังสือพร้อมหารือ จป.วิชาชีพด้านความปลอดภัย ณ กท.แรงงาน
วันที่ 8 กันยายน 2564

อาจารย์ ดร.เด่นศักดิ์ ยกยอน อาจารย์ประจำภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พร้อมด้วยผู้แทนนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับคณาจารย์ นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ และผู้แทนกลุ่ม จป.วิชาชีพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ยื่นหนังสือร้องเรียน เพื่อคัดค้านกฎกระทรวงฯ ข้อ 21 (3) เกี่ยวกับการจัดให้มีการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพฯ โดยมี นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน รับหนังสือฯ ดังกล่าว ณ กระทรวงแรงงาน ในการนี้ คณาจารย์และนักศึกษาได้เข้าร่วมหารือประเด็นเกี่ยวกับคุณภาพ ความเชี่ยวชาญของผู้ที่จบโดยตรงด้านความปลอดภัย ความเชี่ยวชาญของผู้เรียนหลักสูตร 4 ปี ที่มีความพร้อมด้านความรู้ ความสามารถในการดูแลความปลอดภัยฯ ของแรงงานและสถานประกอบการ ซึ่งภาพรวมของอุบัติเหตุและการประสบอันตรายของสถานประกอบการในระดับประเทศอาจจะสูงขึ้น หากผู้ที่มาดูแลบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ

จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

ยื่นหนังสือ1
ยื่นหนังสือ2
ยื่นหนังสือ3
ยื่นหนังสือ4
ยื่นหนังสือ5
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10