คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับมอบชุดตรวจ Covid-19
วันที่ 20 กันยายน 2564

รองศาสตราจารย์ ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมบริหาร รับมอบชุดตรวจ Covid-19 ชนิด Rapid Antigen Test ที่ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท แกรมมี่ โดยคุณธรณ์เทพ รัตนากร เป็นผู้แทนมามอบให้จำนวน 180 ชุด ณ บริเวณโถงชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยชุดตรวจ Covid-19 ชนิด Rapid Antigen Test ดังกล่าวเพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรมป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 ในชุมชนของเขตพญาไท และเขตราชเทวี ภายใต้โครงการเขตสุขภาพของย่านนวัตกรรมโยธี

จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

รับมอบ1
รับมอบ2
รับมอบ3
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10